Commit a1f06041 authored by Bas's avatar Bas Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (95 of 95 strings)

Translation: Nebulo/Dialog strings
Translate-URL: https://weblate.frostnerd.com/projects/nebulo/dialog-strings/nl/
parent fc79b526
...@@ -28,13 +28,13 @@ ...@@ -28,13 +28,13 @@
<string name="dialog_serverimport_experimental">Experimenteel</string> <string name="dialog_serverimport_experimental">Experimenteel</string>
<string name="dialog_serverimport_servertype_doh">Type: Dns-over-HTTPS (DoH)</string> <string name="dialog_serverimport_servertype_doh">Type: Dns-over-HTTPS (DoH)</string>
<string name="dialog_serverimport_servertype_dot">Type: Dns-over-TLS (DoT)</string> <string name="dialog_serverimport_servertype_dot">Type: Dns-over-TLS (DoT)</string>
<string name="dialog_serverimport_text">Selecteer de servers die u wilt importeren. <string name="dialog_serverimport_text">Selecteer de servers die u wilt importeren.
\n  \n 
\nAls u serverconfiguraties markeert die al zijn toegevoegd, worden deze gedupliceerd.</string> \nAls u servers selecteert die al zijn toegevoegd, worden deze gedupliceerd.</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_title">Importeren mislukt</string> <string name="dialog_serverimportfailed_title">Importeren mislukt</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_text">De server(s) kunnen niet worden geïmporteerd.</string> <string name="dialog_serverimportfailed_text">De server(s) kunnen niet worden geïmporteerd.</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_text_exception">De server(s) kunnen niet worden geïmporteerd. <string name="dialog_serverimportfailed_text_exception">De servers kunnen niet worden geïmporteerd.
\n(%1s)</string> \n(%1s)</string>
<string name="dialog_logexport_text">Hoe wil je de logs delen\?</string> <string name="dialog_logexport_text">Hoe wil je de logs delen\?</string>
...@@ -93,12 +93,14 @@ ...@@ -93,12 +93,14 @@
<string name="dialog_clearqueries_message">Weet u zeker dat u de geregistreerde zoekopdrachten wilt wissen\? Dit kan niet worden teruggedraaid.</string> <string name="dialog_clearqueries_message">Weet u zeker dat u de geregistreerde zoekopdrachten wilt wissen\? Dit kan niet worden teruggedraaid.</string>
<string name="dialog_credits_title">Dankwoord</string> <string name="dialog_credits_title">Dankwoord</string>
<string name="dialog_credits_message" formatted="true">- App-icoon door &lt;a href=https://dribbble.com/rkbdi&gt;RKBDI&lt;/a&gt;. <string name="dialog_credits_message" formatted="true">- App-icoon door &lt;a href=https://dribbble.com/rkbdi&gt;RKBDI&lt;/a&gt;.
\n- Turkse vertaling door Kemal Oktay Aktoğan \n- Turkse vertaling door Kemal Oktay Aktoğan
\n- Russische vertaling door bruleto \n- Russische vertaling door bruleto
\n- Nederlandse vertaling door Bas Koedijk \n- Nederlandse vertaling door Bas Koedijk
\n  \n- Portugese vertaling door Rafael W. Bohnenberger
\n Wil je je naam hier zien\? Aarzel niet om &lt;a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen&gt; een bijdrage te leveren &lt;/a&gt;.</string> \n- Indonesische vertaling door Gloeyisk
\n
\nWil je je naam hier zien\? Aarzel niet om &lt;a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen&gt; een bijdrage te leveren &lt;/a&gt;.</string>
<string name="dialog_join_group_title">Word lid van de community</string> <string name="dialog_join_group_title">Word lid van de community</string>
<string name="dialog_join_group_message">Hallo daar! <string name="dialog_join_group_message">Hallo daar!
...@@ -156,4 +158,9 @@ ...@@ -156,4 +158,9 @@
\n \n
\nAls je ervoor kiest om dit te negeren dan zie je dit dialoogvenster niet meer terug. U kunt meer lezen en tips krijgen om dit op te lossen met de onderstaande knop (opent een externe website in uw browser).</string> \nAls je ervoor kiest om dit te negeren dan zie je dit dialoogvenster niet meer terug. U kunt meer lezen en tips krijgen om dit op te lossen met de onderstaande knop (opent een externe website in uw browser).</string>
<string name="dialog_servicekilled_more_info">Meer informatie</string> <string name="dialog_servicekilled_more_info">Meer informatie</string>
<string name="dialog_newhostsource_wildcard_info">U kunt host bronnen gebruiken met wildcard domeinen.</string>
<string name="dialog_newdnsrule_wildcard_info">De host ondersteunt wildcards. Gebruik ster (*) voor een willekeurig aantal tekens, cijfers en toegestane speciale tekens behalve punt (.). Gebruik twee sterren (**) om de punt (.) Op te nemen.</string>
<string name="dialog_overlaydetected_title">Systeem-brede overlay gedetecteerd</string>
<string name="dialog_overlaydetected_message">Er lijkt een systeem-brede overlay (bijv. Een chatballon, kleuren- of nachtfilter) actief te zijn. Met de meeste apparaten kunt u in dit geval geen VPN inschakelen. Als u in het volgende dialoogvenster niet op OK kunt klikken, schakelt u de overlay uit.</string>
</resources> </resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment