strings-changelog.xml 10.6 KB
Newer Older
Bas's avatar
Bas committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources><string name="changelog_build_23_1">Niet-standaard poorten worden nu weergegeven voor DoT-servers</string>
  <string name="changelog_build_23_2">Dit dialoogvenster is toegevoegd om wijzigingen te markeren</string>
  <string name="changelog_build_23_3">Het exporteren van DNS-aanvragen toont nu een dialoogvenster met voortgangsbalk</string>
  <string name="changelog_build_23_4">De serverimport verholpen die niet werkte op OS-versies lager dan Android 7</string>
  <string name="changelog_build_23_5">Het DNS-verzoek logboek toont nu het protocol dat is gebruikt om het verzoek te verzenden</string>
  <string name="changelog_build_23_6">De app kan nu worden beveiligd met een pincode</string>
  <string name="changelog_build_24_1">Er is een probleem opgelost waardoor de app op apparaten crashte zonder een vingerafdruksensor</string>
  <string name="changelog_build_25_1">Verbeterde afhandeling van IPv6 / IPv4 - de app werkt nu betrouwbaar in netwerken die slechts één van deze ondersteunen</string>
  <string name="changelog_build_25_2">Nieuwe DNS-servers toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_25_3">Er wordt nu een melding weergegeven als er geen / een slechte verbinding is</string>
  <string name="changelog_build_25_4">De app crasht niet meer als een onbekende host wordt gebruikt; in plaats daarvan wordt de eerder genoemde melding weergegeven</string>
  <string name="changelog_build_26_1">De app crasht niet meer als de server alleen IPv4 ondersteunt en het netwerk alleen IPv6 ondersteunt</string>
  <string name="changelog_build_26_2">Oplossing voor het probleem dat de geen-verbindingsmelding niet goed verdwijnt</string>
  <string name="changelog_build_26_3">De melding dat er geen verbinding is, kan nu worden afgewezen</string>
  <string name="changelog_build_26_4">De app had de verkeerde servers van UncensoredDNS</string>
  <string name="changelog_build_27_1">Veel crashes opgelost</string>
  <string name="changelog_build_27_2">Logs kunnen nu weer worden gedeeld wanneer de app crasht</string>
  <string name="changelog_build_27_3">De melding die wordt weergegeven wanneer de app geen / een slechte verbinding heeft, is nu standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in de instellingen</string>
  <string name="changelog_build_27_4">Een pauzeknop toegevoegd aan de notificatie</string>
  <string name="changelog_build_28_1">De stopknop in de melding werkt opnieuw</string>
  <string name="changelog_build_28_2">Een hogere time-out wordt nu gebruikt voor DoH-servers (voor netwerken met een slechte verbinding)</string>
  <string name="changelog_build_28_3">Opgelost dat sommige DoT servers niet werkten</string>
  <string name="changelog_build_28_4">UncensoredDns wordt nu gebruikt als standaardserver</string>
  <string name="changelog_build_28_5">Kleine prestatieverbeteringen</string>
  <string name="changelog_build_29_1">Nieuw app-icoon toegevoegd (met dank aan RKBDI)</string>
  <string name="changelog_build_29_2">Automatische crash rapportage toegevoegd (opt-in)</string>
  <string name="changelog_build_29_3">Privacybeleid toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_29_4">Veel crashes opgelost</string>
  <string name="changelog_build_29_5">Een instelling toegevoegd om vastgelegde zoekopdrachten te wissen</string>
  <string name="changelog_build_30_1">Nieuw notificatie icoon toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_30_2">Verholpen dat het privacybeleid niet werd geladen</string>
  <string name="changelog_build_30_3">De Blacklist/whitelist tekst in de notificatie is verbeterd</string>
  <string name="changelog_build_30_4">Enkele crashes opgelost</string>
  <string name="changelog_build_31_1">Gedeeltelijke Duitse vertaling toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_31_2">Instellingen toegevoegd om de stop- / pauze knop van de notificatie uit te schakelen</string>
  <string name="changelog_build_31_3">Er wordt nu een melding weergegeven als de app crasht en automatische crashrapportage is ingeschakeld</string>
  <string name="changelog_build_31_4">Enkele crashes opgelost</string>
  <string name="changelog_build_32_1">De gebruikersinterface een beetje aangepast</string>
  <string name="changelog_build_32_2">DNS-over-TLS werkt nu betrouwbaarder in slechte netwerken</string>
  <string name="changelog_build_32_3">Een instelling toegevoegd om vreemd DNS-verkeer te onderscheppen (bijvoorbeeld vanwege Async DNS)</string>
  <string name="changelog_build_32_4">Er is een weergave toegevoegd aan het menu met de momenteel gebruikte server en hun IP-adressen</string>
  <string name="changelog_build_32_5">De app maakt nu gebruik van verschillende interne adressen</string>
  <string name="changelog_build_32_6">Enkele crashes verholpen en app vastlopers verholpen</string>
Bas's avatar
Bas committed
45
46
47
48
  <string name="changelog_build_33_1">Turkse, Indonesische, Russische en Nederlandse vertalingen toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_33_2">De melding die wordt weergegeven wanneer de app crasht wanneer automatische crash rapportage is uitgeschakeld, heeft nu een knop om de logbestanden te verzenden</string>
  <string name="changelog_build_33_3">Een aantal iconen vervangen</string>
  <string name="changelog_build_33_4">Enkele crashes opgelost</string>
Bas's avatar
Bas committed
49
  <string name="changelog_build_33_5">Een weergave toegevoegd om DNS-server snelheden te testen</string>
Bas's avatar
Bas committed
50
51
  <string name="changelog_build_33_6">U kunt nu aangepaste IP-adressen voor hosts opgeven. Hosts kunnen worden geïmporteerd uit URL\'s en handmatig worden toegevoegd.</string>
  <string name="changelog_build_33_7">Enkele aanpassingen in het ontwerp</string>
Bas's avatar
Bas committed
52
53
  <string name="changelog_build_34_1">Crash gerelateerd aan de database gerepareerd</string>
  <string name="changelog_build_35_1">Enkele crashes verholpen gerelateerd aan het importeren van DNS regels</string>
Bas's avatar
Bas committed
54
  <string name="changelog_build_35_2">Het afbreken van de import van de DNS regel bevriest nu de UI niet meer</string>
Bas's avatar
Bas committed
55
  <string name="changelog_build_35_3">Kleine prestatieverbeteringen voor dns-over-https</string>
Bas's avatar
Bas committed
56
57
  <string name="changelog_build_35_4">De host bronnen van de DNS-regels laten nu zien hoeveel regels er van hen zijn geïmporteerd</string>
  <string name="changelog_build_36_1">U kunt de DNS-regels nu exporteren</string>
Bas's avatar
Bas committed
58
  <string name="changelog_build_36_2">Dns-regels kunnen nu uit bestanden worden geïmporteerd</string>
Bas's avatar
Bas committed
59
  <string name="changelog_build_36_3">Probleem opgelost waarbij DNS-regels uit zeer kleine bronnen niet werden geïmporteerd</string>
Bas's avatar
Bas committed
60
  <string name="changelog_build_36_4">De regel import kan nu niet-standaard letters (zoals umlauts) herkennen</string>
Bas's avatar
Bas committed
61
  <string name="changelog_build_36_5">De DNS-regels staan nu in het paginamenu</string>
Bas's avatar
Bas committed
62
  <string name="changelog_build_36_6">Een crash opgelost die zich op sommige apparaten voordeed</string>
Bas's avatar
Bas committed
63
64
  <string name="changelog_build_37_1">Enkele crashes verholpen</string>
  <string name="changelog_build_37_2">Enkele verbeteringen in het ontwerp</string>
Bas's avatar
Bas committed
65
66
67
  <string name="changelog_build_37_3">Het importeren van de DNS-regels gaat nu sneller</string>
  <string name="changelog_build_37_4">Geïmporteerde DNS-regels nemen nu minder ruimte in beslag op het apparaat</string>
  <string name="changelog_build_38_1">Dit is een prestatiegerichte update die DNS-query\'s sneller moet uitvoeren, minder geheugen moet gebruiken en minder batterijverbruik vereist.</string>
Bas's avatar
Bas committed
68
  <string name="changelog_build_38_2">Een crash op sommige apparaten verholpen met betrekking tot de interne database</string>
Bas's avatar
Bas committed
69
  <string name="changelog_build_39_1">Crash verholpen die van invloed was op de meeste DNS-servers</string>
Bas's avatar
Bas committed
70
71
72
73
74
75
  <string name="changelog_build_40_1">Prestatie en geheugenverbeteringen</string>
  <string name="changelog_build_40_2">Alle servers in het dialoogvenster voor serverselectie kunnen nu worden verwijderd door er lang op te drukken</string>
  <string name="changelog_build_40_3">Google Play kan nu worden gedeselecteerd in de lijst met uitgesloten apps</string>
  <string name="changelog_build_40_4">De PIN-functie werkt nu op Android Q</string>
  <string name="changelog_build_40_5">U kunt domeinen nu whitelisten in de dns-regels. Als ze op de whitelist staan, worden ze naar de dns-server verzonden, ongeacht of ze aanwezig zijn in de ingeschakelde dns-regel bronnen</string>
  <string name="changelog_build_40_6">De dns-regel import / export-notificatie kan nu worden aangeklikt</string>
Bas's avatar
Bas committed
76
77
78
79
80
81
  <string name="changelog_build_41_1">Dns-regel bronnen kunnen nu worden gebruikt als whitelist</string>
  <string name="changelog_build_41_2">De host bronnen geven nu aan hoeveel regels in een bestand duplicaat waren</string>
  <string name="changelog_build_41_3">Nieuwe servers toegevoegd</string>
  <string name="changelog_build_41_4">Door de gebruiker gedefinieerde servers kunnen nu worden bewerkt</string>
  <string name="changelog_build_41_5">De serverlijst toont nu alleen de servers die het huidige netwerk ondersteunt (IPv4 of IPv6)</string>
  <string name="changelog_build_41_6">Host bronnen kunnen nu worden bewerkt door erop te klikken</string>
Bas's avatar
Bas committed
82
  <string name="changelog_build_41_7">De DNS-regels openen nu niet meer in een apart venster</string>
Bas's avatar
Bas committed
83
  <string name="changelog_build_41_8">Enkele crashes opgelost</string>
Bas's avatar
Bas committed
84
85
86
  <string name="changelog_build_43_1">De serverinformatie in het zijbalk menu toont nu de huidige latentie</string>
  <string name="changelog_build_43_2">De snelheidstest toont nu alleen servers die het huidige netwerk ondersteunen</string>
  <string name="changelog_build_43_3">Probleem opgelost waarbij dnsmasq host bronnen niet geïmporteerd werden</string>
Bas's avatar
Bas committed
87
  <string name="changelog_build_43_4">De DNS-regels weergave toont nu het totale aantal regels</string>
Bas's avatar
Bas committed
88
89
  <string name="changelog_build_43_5">Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven wanneer het systeem de app afsluit, met informatie over mogelijke oplossingen</string>
  <string name="changelog_build_43_6">Een paar kleine foutjes opgelost</string>
Bas's avatar
Bas committed
90
91
92
  <string name="changelog_build_44_1">De app zou nu in staat moeten zijn zichzelf te herstellen wanneer het scherm enige tijd uitgeschakeld is geweest</string>
  <string name="changelog_build_44_2">DNS-regels kunnen nu worden geconfigureerd om periodiek te worden bijgewerkt</string>
  <string name="changelog_build_44_3">Host bronnen worden nu alleen gedownload/verwerkt wanneer hun inhoud is gewijzigd</string>
Bas's avatar
Bas committed
93
94
95
  <string name="changelog_build_44_4">De DNS-regels ondersteunen nu wildcards</string>
  <string name="changelog_build_45_1">Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten</string>
  <string name="changelog_build_45_2">Het DNS aanvraag log is herzien</string>
Bas's avatar
Bas committed
96
  </resources>