strings-changelog.xml 387 Bytes
Newer Older
Bas's avatar
Bas committed
1
2
3
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources><string name="changelog_build_29_1">Servers die advertenties blokkeren, worden nu weergegeven in niet-Play store-versies (inclusief deze!)</string>
    <string name="changelog_build_29_2">AdGuard DNS toegevoegd</string>
Bas's avatar
Bas committed
4
    <string name="changelog_build_41_adblocker_1">Twee nieuwe DNS-regel bronnen toegevoegd</string>
Bas's avatar
Bas committed
5
    </resources>